»TRØST OG BÆRE»

På Hagen skole er det mange som synes det er får få voksne ute i friminuttene. Derfor har 7. klasse sagt seg villig til å ha «inspeksjon» og passe på at alle har noen å være sammen med i friminuttene. De går med røde vester og kaller seg selv for «trøst og bære».

Vi har snakket med noen 7. klassinger og de synes det kan være litt kjedelig, men er også veldig glad for å hjelpe til med trivsel på skolen. Noen synes det er kjedelig fordi de ikke har så mange å hjelpe, men det er jo bare positivt fordi det betyr at Hagen skole har elever som stort sett trives. Men de er vertfall glade for å hjelpe til med trivselen på skolen.

 

JOSEFINE: Jeg synes det er fint med «Trøst og bære» for da vet du at de er der hvis du ikke har det bra, eller hvis du trenger hjelp med noe så har du noen som er der for deg. «Trøst og bære» gjør også at du føler deg tryggere i friminuttene. Så det er bare positivt å si om «Trøst og bære».

 

JULIE:Jeg synes det er veldig greit å ha trøst og bære her på skolen. Jeg har sett «Trøst og bære» elevene være på «jobb» og de gjør et supert arbeid. De får alle til å føle seg trygge i friminuttene. Vi har jo også lekeledere her på skolen som også 7.klasse driver med. Det er bare så flott at 7. klasse tar det ansvaret å hjelper de yngre.

 

Vi har intervjuet noen elever på Hagen skole om hva de synes om «Trøst og bære».

 

Edda 1.klasse: Har du sett «Trøst og bære» ute? Ja, men det kan være litt vanskelig å få øye på dem.

Føler du deg tryggere når «Trøst og bære» er ute i friminuttene? Ja jeg føler meg tryggere med «Trøst og bære» ute i friminuttene.

 

Amalie, 2.klasse: Synes du det er bra at 7.klasse hjelper til i friminuttene? Ja jeg synes det er fint at 7.klasse er ute i friminuttene. Har du sett «Trøst og bære» ute? Ja det har jeg.

 

Håper virkelig andre elever blir inspirert av dette.

 

Skrevet av: Josefine og Julie, sist oppdatert: 09.04.2014