Psykisk Helse

Hva er vanlige problemer?

Alle mennesker opplever problemer og livet går opp og ned for oss alle. Det er normalt og naturlig å ha det vanskelig med følelser og tanker i perioder. Du kan være trist og nedfor, sint eller redd, men for de fleste går det over.

Når skal du be om hjelp?

Når tankene eller følelsene forstyrrer deg så mye over lang tid at det blir vanskelig å gjøre vanlige oppgaver som skolearbeid, fritidsaktiviteter, eller å være sammen med venner. Det kan sammenliknes med en forkjølelse. Hvis den varer noen dager eller en uke, er det ofte ikke nødvendig å be om hjelp men dersom den varer i tre eller fire uker eller enda lenger, bør du ta kontakt med en voksen du stoler på.

Det finnes mange gode behandlingsformer. De fleste blir helt friske igjen og jo tidligere du ber om hjelp, jo større er sjansene for at du blir fort frisk og at problemene ikke blir verre.

Hvor skal du be om hjelp?

I Nittedal kan du snakke med lærer, rådgiver, helsesøster på skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsestasjon for ungdom, fastlegen, eller legevakten. Utekontakten er et gratis tilbud til ungdom, de kan hjelpe deg med å løse personlige eller praktiske problemer.

Helsepersonell i Norge har taushetsplikt. Det betyr at det du eller foreldrene dine forteller legen, helsesøster, eller andre som kan hjelpe deg, ikke blir fortalt videre uten at du ønsker det. Hvis du har fylt 16 år, er det du som bestemmer om foreldrene dine skal få vite hva du snakker om med legen eller annet helsepersonell.

Alle som bor i Norge, har fått tildelt en fastlege. Hvis du lurer på hvem din fastlege er, kan du ringe Fastlegetelefonen 810 59 500.

 

Sist oppdatert: 16.03.2014