Psykisk helse - frykten for det ukjente...

Leserinnlegg i Aftenposten fra elev på HUS.

Skremselspropaganda i media

Ebolaepidemien har siden januar i fjor herjet i vest-Afrika. Dersom du blar opp i en avis er du nesten garantert å finne en sak som er skrevet om mennesker som er blitt smittet, eller som statuerer hvor dødelig viruset er. Nå har informasjon om Ebola også nådd ungdom i Norge, og de er redde. Dette gjelder også oss i Nittedal.

I avisene finner vi skremmende overskrifter som «400 helsearbeidere er Ebola-smittet», «Ti personer kan være smittet av Ebola i USA» og «WHO: Epidemien fortsetter med uforminsket styrke». Jeg har selv lest en del om Ebola-viruset og har forstått at det fører til alvorlig sykdom, men disse overskriftene gjør meg ikke akkurat mer avslappet. Når jeg leser dem er jeg, og sikkert mange med meg, redd for å bli smittet selv, noe som i realiteten er lite sannsynlig.

Da jeg fikk kjennskap til at en norsk helsearbeider var blitt smittet og kom tilbake til Norge for behandling, eksploderte frykten min, og gikk fra å være liten til å bli stor. Det var nok ikke bare jeg som ble redd. Det er flere grunner til at vi blir urolige når vi leser de dramatiske avisoverskriftene. Det er nok hovedsaklig frykten for det ukjente som tar over. Vår kunnskap strekker ikke til. I tillegg er det ikke så lett å orientere seg når mediene lar viktig informasjon utebli, som at det er veldig strenge sikkerhetsrutiner når man behandler farlige virus og sykdommer, og at smittefaren i Norge reelt sett er veldig lav.

Det er nok kanskje ikke viruset i seg selv som gjør at vi føler på frykten, men medias fremstilling av det. Frykten for det ukjente er antakelig det som gjør meg reddest. Jeg opplever at framstillingen i media underbygger dette. Frykten for det ukjente vil alltid være sterk, spesielt blant sårbar ungdom. Kunnskap kan hjelpe oss å avverge denne frykten. Jeg skulle ønske at media skrev ut fra dette perspektivet, og kunne informert saklig, i stedet for å skape frykt med skremmende og sensasjonspregede overskrifter.

Heidi M. Brekkan (15 år)

Hakadal Ungdomsskole

 

Skrevet av: Andreas og Henriette, sist oppdatert: 10.10.2014