Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

I PPT jobber det pedagoger og psykologer. Vi jobber med barn og ungdom fra 0 til 15 år. Vi kan mye om følelser, humør og læring. Vår jobb er å samarbeide med barn, ungdom, foreldre og de som jobber på skolen, slik at alle har det best mulig og lærer mest mulig.

Barn og unge, som vi samarbeider med, vil ofte ha hjelp til:

  • Å konsentrere seg

  • Å lese, skrive eller regne

  • Noen er mer triste eller redde enn det som er vanlig

  • Noen synes det er vanskelig å gå på skolen hver dag

  • Eller andre ting som kjennes vanskelig

 

ppt

Kontakt og samarbeid

Hvis barn, ungdom, foreldre eller skole ønsker hjelp, kan de be PPT om et samarbeid. PPT har et eget område på kommunens hjemmeside. Her finner du all informasjon du trenger for å få kontakt. På hjemmesiden finner du også mer informasjon om hvordan vi jobber. Barn og unge kan ta direkte kontakt med PPT selv. Send en mail til Lise Fjellstad lise.fjellstad@nittedal.kommune.no. eller sende en sms til 95769677. Hvis du sender en mail eller sms, vil du få svar senest neste dag.

Hvis du er under 15 år, kommer vi til å be foreldrene dine om å være med i samarbeidet.


Videregående skole

Hvis du går på videregående skole og trenger hjelp fra PPT har Akershus fylkeskommune en egen PP-tjeneste. Du kan kontakte dem på tlf: 63 80 57 60 e-post: post.romerike@akershus-fk.no, mer informasjon på www.veiledningssentrene-akershus.no

 

 

Sist oppdatert: 16.03.2014