Om BE SAFE

BE SAFE - Trygghet i Nittedal

All trenger trygghet for å: Sove, Gå ute når det er mørkt, ta egne valg, være en god venn, trives  … å gjøre det meste vi gjør. Vi mener at trygghet er så viktig at vi bruker en uke på dette hvert år. Uken heter BE SAFE. Det er en del av kommunens «Vi bryr oss – arbeid». Barn og unges kommunestyre (BUK) bestemmer nytt aktuelt tema hvert år. I 2014 er det:

 

Å bygge selvfølelse sammen med andre

I løpet av uken skjer følgende:

 

Det er fjerde året som Vi arrangerer BE SAFE i Nittedal. Da har vi arbeidet med disse temaene:

2011   Trygghet når du går ute

2012   Mot mobbing

2013   Trygg på nett

2014   Å bygge selvfølelse sammen med andre

 

Nytt i 2014

I 2014 har BE SAFE utviklet seg til å bli en stor lokal dugnad der frivillige organisasjoner, næringslivet, politiet og kommunen samhandler tett for å få til en flott uke. Vi vil spesielt takke Nittedal Teater som tar ansvar for planlegging og gjennomføring konserten 09.10.14

 

 

Skrevet av: Annica Øygard, sist oppdatert: 03.10.2014