Mobbing

Hva regnes egentlig som mobbing?

Norges regjering har i noe som kalles "Manifest mot mobbing 2011-2014" definert mobbing slik:

Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Systematisk utestengning eller gjentatt erting på en ubehagelig måte er også mobbing”.

Mobbing har tre viktige kjennetegn:

  • Trakasseringen er ondsinnet og rammende

  • Den pågår over tid

  • Det er ubalanse i styrkeforholdet, både fysisk og psykisk

Si ifra raskest mulig hvis du føler deg mobbet. Det er bare du som kan avgjøre om du blir mobbet!

Ikke la det gå lang tid før du tar opp det som plager deg på skolen. Kanskje er ikke læreren klar over hvordan du opplever skolehverdagen eller hva du går gjennom. Jo lengre tid du venter med å ta opp ting, desto større og mer alvorlig vil problemene virke. Spør om en prat med kontaktlæreren din, en sosiallærer eller rådgiver, eller noen i ledelsen ved skolen. Hvis det føles tryggere så kan du også snakke med helsesøster. Hun har tid til å lytte og kan hjelpe deg med å ta opp det du opplever overfor skolen.

Skolene plikter å ta tak i mobbing. De ansatte plikter å hjelpe deg!

LINK: Opplæringslovens kapittel 9 a,


 

Sms- og nettmobbing

De fleste blir glad for å chatte eller å få meldinger på mobilen, men for noen kan SMS bety ren terror. SMS-mobbing handler om å sende eller motta støtende, sårende, truende og ubehagelige tekstmeldinger. Mobbing via mobil er i følge Barneombudet den mest økende formen for mobbing blant barn og ungdom i dag.

Nett-tips:

  • Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal være mot deg.

  • Beskytt navnet ditt, lag et kallenavn. Gi aldri ut passordet ditt.

  • Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv.

  • Spør om lov før du legger ut opplysninger eller bilder av andre.

  • Skal du møte noen du har chattet med på nett? Ta med en voksen eller en venn.

  • Bruk nettjenesten slettmeg.no for å få hjelp til å slette informasjon om det på nettet.

  • Blir du mobbet er det viktig at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg. Det kan være foreldre, en lærer eller helsesøster. Du kan også ringe Kors på halsen - Røde Kors-telefonen for barn og ungdom. Dit ringer du gratis og anonymt på 800 33 231.


 

Bruk hue!

Har du lyst til å lære mer, gå inn på www.brukhue.com

 

Sist oppdatert: 08.04.2014