Svar fra Kronprinsen og Kronprinsessen

14/01076-1 - Invitasjon til åpningen av barn og unges kommunestyres nettside - DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen

Kronprinsen og Kronprinsessen

Kjære alle sammen i barn og unges kommunestyre i Nittedal,

DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen har bedt meg om å takke for e-posten med invitasjon om å være tilstede under åpningen av BUKs egen hjemmesiden; www.ung-dom.no.

Jeg er videre blitt bedt om å meddele at Kronprinsparet dessverre ikke har anledning til å være tilstede, men ønsker lykke til nettsidene og arbeidet dere gjør i barn og unges kommunestyre i Nittedal.

 

Skrevet av: Slottet, sist oppdatert: 07.05.2014