Humanitære organisasjoner

Forening/lag Telefon Nettside
Nittedal Røde Kors hjelpekorps 91 31 19 93 (korpsleder)
90 22 08 80 (operativ leder)
Nettside
Nittedal Røde Kors lokalforening 90 22 08 80 (operativ leder) Nettside

 

Sist oppdatert: 12.05.2014