Har du mistet noen du er glad i?

Når vi mister noen eller noe vi er glad i kalles reaksjonen vi får; Sorg. Mange tror at sorgen er verst med en gang, men de fleste barn og unge forteller at det tar litt tid før de virkelig forstår hva som har skjedd og hvordan livet blir uten den vi er glad i (vi kaller det tap).

Vi snakker om ytre og indre følelser. Ytre følelser synes utenpå kroppen (for eksempel gråt) og når vi ikke gråter lengre kan det for andre virke som om du er kommet raskt over tapet. Du går på skolen som vanlig, er ute med venner og snakker kanskje lite om det som har skjedd. Men det skjer fortsatt noe med dine følelser, du prøver å forstå det som har skjedd, og tilpasse deg.

Noen dager er du mer følsom enn andre dager, eller det skjer ting som gjør at sorgen kommer fram. Vi sier ofte at sorgen går i bølger og det kan jo være ganske forvirrende både for den som sørger og de rundt.

Sorg varer lenge, men blir mindre vond etter hvert. Vi kan tenke på sorg som et sår; først er det åpent og blør, etterhvert får det skorpe og til slutt kan vi se et lite arr. Savnet og minnene vil være der hele livet.

Det kan føles urettferdig at en man var glad i er død, eller at man selv er syk eller skadd slik at livet må endres. Det er lov å være sint og lei seg for det.

Mange som har opplevd dødsfall, har et eget sted hvor de tenker på den døde. Det kan være et sted i naturen eller en stjerne på himmelen. Noen synes det er fint å besøke graven, mens andre ikke liker det så godt.

Hvis du vil snakke med andre enn venner og familie kan du I Nittedal ta kontakt med helsesøster på din skole. Hun kan hjelpe deg og sortere tanker og følelser. Hun kan også hjelpe deg til å bli med i en sorggruppe der man møter andre barn som har mistet noen. Når du skal i sorggruppe må du reise ut av Nittedal men det er ikke langt å reise med bil.

Jeg vil vite mer: http://www.ung.no/sorg

Her kan du laste ned en bra brosjyre om ungdom og sorg: http://www.levenorge.no/pdf/Ungdom_og_sorg.pdf

Jeg trenger noen å snakke med: Hvis du har det vanskelig og ikke vil snakke med noen i familien, venn, utekontakten eller helsesøster. Ring Alarmtelefonen på 116 111. Det er en gratis nødtelefon for barn og ungdom. De kan hjelpe deg døgnet rundt.

 

Sist oppdatert: 10.04.2014