Elevråd

Kilde: www.barneombudet.no

Alle skoler har elevråd

Det er elevrådets oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen.

Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen kan du ta saken opp i elevrådet.

Det er vanlig at hver klasse velger sin elevråderepresentant i begynnelsen av skoleåret.

Elevråderepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor.

Elevrådet kan f.eks:

  • være med på å bestemme regler på skolen

  • si fra hvis det er ekle doer eller dårlig luft

  • fortelle lærerne hvordan elevene vil at undervisningen skal være

I barneskolen skal det være med elever fra 5., 6. og 7. trinn i elevrådet. Yngre elever kan også bli valgt.

I ungdomsskolen og på videregående skole skal det være med elever fra alle trinn.

Du kan lese mer om elevråd og elevrådsarbeid hos elevorganisasjonen.

I opplæringsloven § 11-2 og § 11-6 finner du reglene om elevråd.Elevrådledere


Sindre Tallaksrud

Bjertnes

Sindre Tallaksrud

Selma SF Yssen

Hakadal ungdomsskole

Selma SF Yssen

Milla Ødegaard

Nittedal ungdomsskole

Milla Ødegaard

Li skole

Elise Høkaas

Henriette Evjen Winum

Hagen skole

Henriette Evjen Winum

Mintra Ruangkrathok

Kirkeby skole

Mintra Ruangkrathok

Jakob Hornseth Nygaard

Sørli skole

Jakob Hornseth Nygaard

Rotnes skole

Rotnes skole

Iben Sekkelsten
Markus Gundersen
Martin Flo Øfstaas
Mai-Helen Bengtson

Nora Døsrønningen

Slattum skole

Nora Døsrønningen

Herman Andreas Standal

Ulverud skole

Herman Andreas Standal

Jonas Buer

Holumskogen skole

Jonas Buer

 

 

Sist oppdatert: 10.04.2014