BUK på Høgskolen i Lillehammer

Onsdag 14. mai har Milla, Malin og Frida fra  BUK underviset på Høgskolen i Lillehammer sammen med Annica.

BUK på Høgskolen i Lillehammer

Alle gjorde en meget god jobb og studentene gav oss tommelen opp når vi var ferdige. I løpet av de tre timene som vi foreleste forstod vi at vi kan være stolte for innsatsen som barn og unge bidrar med i Nittedal. Det er få kommuner som har noe lignende. 

 

Skrevet av: Annica, sist oppdatert: 14.05.2014