Broderkjeden i Nittedal

Flere steder i bygda erklærte man seg "Enig og tro til Dovre faller"

Broderkjeden

Broderkjeden ble markert flere steder i Nittedal også, i tråd med oppfordringen fra NRK.

Politisk ledelse var til stede på Holumskogen skole hvor elevene sang "Det går et festtog gjennom landet", lyttet til en ny fanare som skolen har fått i gave fra Søndre Nittedal skolekorps - og altså proklamerte at de var "Enig og tro til Dovre faller".

Ordfører Hilde Thorkildsen holdt tale for dagen.

 

Skrevet av: Geir, sist oppdatert: 20.05.2014