BeSafe og Psykisk helse

Overganger i livet - frykten for det ukjente...

Siste dag av BeSafe/Psykisk helse på HUS. Elevene på 10. trinn har jobbet med selvvalgte tema om psykisk helse, og de presenteres for klassene i løpet av dagen. Det blir framføringer i form av skuespill, sanger, veggaviser, foredrag og kunstutstillinger. Her er noen bilder fra en gruppe som har valgt kunst som presentasjonsform.

 

Skrevet av: Andreas og Henriette, sist oppdatert: 10.10.2014