Skolene

Alle elver i Nittedalsskolene kan glede seg til en annerledes uke. Alle kommer til å arbeide aktivt med BE SAFE minimum en undervisningstime om dagen i hele uke 41.

Det blir også mange aktiviteter i friminuttene som bidrar til at alle kan «Bygge selvfølelse sammen med andre»

I løpet av uken skal alle elver vite følgende:

  • Lære hva selvtillit er
  • Lære hva selvfølelse er
  • Lære forskjellen på mobbing og erting – lære hva grensen er
  • Vet hva forskjellen mellom vennskap og kjennskap
  • Lære å bygge egen selvfølelse/selvtillit
  • Lære å bygge opp andres selvfølelse/selvtillit
  • Lære nye positive ord – gi og ta imot
  • Lære å bruke www.ung-dom.no
  • Lære hvordan man gir gode tilbakemeldinger
  • Lære hvordan ta kontakt med nye mennesker

 

Undervisningsmateriell

Skolene står fritt til å bruke ulike læringsmetoder i løpet av uken. Men, de aller fleste vil bruke øvelser og leker fra www.determittvalg.no/holdningsbyggende-kurs og metoden http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/til_alle_voksne/psykologisk_forstehjelp/ som hjelper alle med sortere tankene sine i røde og grønne tanker. De gjerne på denne filmen om hvordan dette fungerer i praksis www.youtube.com/watch?v=e3xfCgelYKE

 

Noen skoler vil også bruke UNICEFs filmer som grunnlag for diaolg.

 

Se gjerne på filmene her.

Selvbilde http://www.youtube.com/watch?v=zcgO_ZGPuGM

Vennskap http://www.youtube.com/watch?v=evHY8mOfhfQ

Hemmeligheten http://www.youtube.com/watch?v=T95maNtsNR0

Tørr du? http://www.youtube.com/watch?v=jiOXVwgYwAM

Martins trening http://www.youtube.com/watch?v=_gGF9juriDc

 

Skrevet av: Annica Øygard, sist oppdatert: 02.10.2014