BE SAFE - i familien

Grunnmuren for selvfølelse bygges helt fra første dag sammen med mamma/mor, pappa/far, omsorgspersoner, søsken og annen nær familie. I en norsk undersøkelse som er publisert i Tidsskrift for norsk psykologforening er en av utsagnene:  Det er viktig at min familie interesserer seg for meg og støtter meg. Når familien min er stolt av meg, blir jeg stolt av meg selv.

Her er noen spørsmål som dere gjerne kan snakke om i familien i løpet av BE SAFE uken:

  • Hvordan oppmuntrer vi hverandre?
  • Hvordan gir vi hverandre tilbakemeldinger?
  • Hva sier vi til hverandre når vi er sinte og lei oss?
  • Hva sier vi når ting går bra?
  • Er det noe vi kan endra slik at vi blir bedre på å bygge opp hverandres selvfølelse?

Hvis dere vil gå enda dypere inn i temaet kan dere gjøre noen enkle øvelser. Skriv gjerne ut arkene og snakke om dette imens dere spiser middag sammen.

Eldre ungdom og voksne er velkommen til et eget møte

 

Øvelse min egen selvfølelse

Øvelse 2 Min trebente krakk

Øvelse Å bygge egen og andres selvfølelse

 

 

Skrevet av: Annica Øygard, sist oppdatert: 24.09.2014