Barnekonvensjonen

Kilde: www.barneombudet.no

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Den sier noe om hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen.

Hva betyr dette?

Dette betyr at de som bestemmer i Norge, må passe på at de følger det konvensjonen sier.

Lær mer

Under kan du klikke på artiklene og se en kortversjon av alle artiklene. Du finner også en kort forklaring både i tekst og som video.

Du kan lese hele barnekonvensjonen i fulltekst på Mest for voksne:

Lenke til Hele barnekonvensjonen

http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen

 

 

Sist oppdatert: 16.03.2014