Barnehagene/helsestasjonen

Helsestasjonen

Samtaler på Helsestasjonen vil ta utgangspunkt i «Trygghets sirkelen» i BE SAFE uken. Ta gjerne kontakt med helsestasjonen hvis du har spørsmål rundt modellen.

 

Trygghetssirkelen

Trygghetsirkelen er en utrolig fin illustrasjon av forholdet mellom barn og deres omsorgspersoner. Det viser hvordan et trygt barn oppfører seg, og hvordan foreldre bør være for å gi barnet trygghet. Illustrasjonen er laget ut fra kunnskap om barns tilknytning som har vært kjent lenge, men den setter kunnskapen i sammenheng på en flott og forståelig måte!

Trygghetssirkelen

 

Tilknytningsbehov i første leveår

Barn har i hovedsak to typer tilknytningsbehov. De trenger omsorgspersoner støtter utforskingstrangen, og en som er der når de søker nærhet.

Omsorgspersonen støtter barnets utforsking og fungerer som en trygg base. Det vil si at barnet opplever en som "passer på meg, er god mot meg, hjelper meg, viser glede når vi er sammen"

Barnet trenger også en omsorgsperson som er der når det søker nærhet og på den måten fungerer som en trygg havn. Barnet opplever å bli beskyttet, trøstet, blir vist godhet for, og får hjelp til å organisere følelsene sine.

Trygghetssirkelen er fremstilt som en sirkel der barnet beveger seg bort fra den trygge basen som en omsorgsperson bør være, for å undersøke verden; og tilbake til den trygge havnen som omsorgspersonen bør være, når barnet er redd eller trenger trøst.

Barnets behov er at det trenger støtte for å utforske, å bli passet på, oppleve å bli delt glede sammen med, men også å bli ønsket velkommen tilbake, bli beskyttet, trøstet og få organisert følelsene sine.

Kilde: http://www.r-bup.no

 

Barnehagene

I barnehagene vil det arbeides mye med øvelser og samtaler fra Det er mitt valg. www.mittvalg.no Øvelsene vil bidra til at at alle barna lærer seg egne metoder for å være snill mot seg selv og andre.

Møt mange barnehagebarn på Mosenteret, kl. 11.30 onsdag 08.09.14

Barna skal dekorere senteret med kunst og de avslutter med å stille seg opp i trappen ved cafeen for å synge tre sanger sammen. Kom gjerne og gled deg sammen med alle førskolebarna.

 

barnehagetegning

 

 

Skrevet av: Annica Øygard, sist oppdatert: 02.10.2014