Åpning av BeSafe på Ulverud skole

Skolens BUK-representanter og elevrådsledere stod for åpningen av BeSafe på Ulverud skole.

Den røde snoren ble klippet for å markere pangstarten på BeSafe-uka her på Ulverud skole. Mandag 6. oktober hadde vi kick-off på Ulverud skole hvor alle skolens elever og lærere danset Blime'-dansen og sang BeSafe-sangen. Skolens Trivselsledere ledet an dansen fra scenen, og skolens BUK-representanter, Oda og Emma, og skolens elevrådsleder og nestleder, Henrik og Ine, holdt en fin appell der vi alle ble oppfordret til å skape trygghet - sammen. Vi fortsetter med samhold og "Vi går for" tirsdag. Det er mye gøy som skjer i denne annerledesuka! Følg med, følg med! Se flere bilder under.

Inspektør Bodil lar seg ikke be to ganger1

Rektor Bjørg er med!

 

 

Skrevet av: Katrine Lønaas, sist oppdatert: 07.10.2014